GEURFILTERS VOOR
AFVALWATERSECTOR
 
Algemene werking van de FILTERMAT geurfilters

De geurfilters zijn zelfademende geurfilters die worden toegepast voor het bestrijden van geur welke afkomstig is van ondermeer rioolgemalen, afvalwaterbassins en dergelijke. In het geurfilter bevindt zich één of meerdere filterzak(ken) of één of meerdere cassette(s) die gevuld wordt met Oxikorrels of aktief koolstofkorrels of een menging van beide.

 
Algemene toepassing van de FILTERMAT geurfilters
Door het filter bv. op of in het dek van het gemaal of bassin te plaatsen, vaak op een ontluchting, worden de vervuilde luchtstromen, ten gevolge van niveaustijgingen, door het filter geleid.
Het Filtermat geurfilter werd ondermeer ontwikkeld om overlast veroorzaakt door kleine of grote hoeveelheden H2S te bestrijden.
 
De werking van de Oxikorrels

Onze Oxikorrels zijn een unieke combinatie van geactiveerd aluminiumoxide (Al2O3), geïmpregneerd met kaliumpermanganaat (KMnO4 - de paarse stof in de Oxikorrels) en een geringe hoeveelheid vrij water (H2O). Het wordt geproduceerd in de vorm van lichtpaars gekleurde bolletjes met een diameter van ong. 5 mm.

Op het oppervlak van de korrels vindt een twee-fasen proces plaats. Eerst worden de verontreinigde moleculen geabsorbeerd op de microporeuze oppervlakten van de bolletjes. Daarna dringen de stankveroorzakende en corrosieve gassen (H2S) via het microporeuze oppervlak door in de korrel waarna een chemisch oxidatieproces plaats vindt door de in de bolletjes aanwezige reagentia, zonder dat hierbij dampen ontstaan.
De onverzadigde koolwaterstoffen en organische stoffen oxideren tot CO2 en H2O. Zwavelwaterstof (H2S ) wordt gebonden in de vorm van kalium- of mangaansulfaat of blijft in de korrel achter als elementaire zwavel.
De verbruikte korrels zijn onschadelijk en kunnen bij het huis-, tuin- en keukenafval gedeponeerd worden.

 
Onderhoud

Bij gebruik van Oxikorrels op ontluchtingen van bufferkelders zal men in het algemeen pas tot vervanging van de korrels overgaan indien het filter in merkbare mate stank gaat doorlaten. Hoe vaak dit per jaar dient te gebeuren is geheel afhankelijk van de hoeveelheid lucht welke door het filter gaat en de concentratie van te oxideren gassen hierin. Het onderhoud van een filtersysteem voorzien van Oxikorrels beperkt zich tot het op gezette tijden nemen van een monster korrels, waarna op zeer eenvoudige visuele wijze gecontroleerd kan worden of de korrels nog actief zijn: op het moment dat er geen paarse kleur meer zichtbaar is zijn de korrels uitgewerkt; er dienen een aantal korrels geplet te worden zodat met name de binnenzijde van de korrel op kleur indicatie gecontroleerd kan worden. Af en toe opschudden van de korrels geeft een beter rendement. Bij onze nieuwe korrels is de levensduur verlengd door vergroting van de hoeveelheid actieve stof in de korrels en oppervlak vergroting.

 
Kleuranalyse

Geheel paars : 100% werking. Bruin van kleur : nog 80% actieve werking aanwezig. Geheel wit : 0% werking.
Kleurverloop : paars, gelig, licht bruin, donkerbruin, zwart, grijs en uiteindelijk wit.

 
Plaatsing
De geurfilters dienen op of in een horizontaal vlak gemonteerd te worden (b.v. een betondek of afsluitluik) en kunnen eventueel over de bestaande ontluchting heen gemonteerd worden.
 
Uitvoeringen en types
De standaarduitvoering voor kleine modellen is van zeer stevig PVC gemaakt. Eventueel kan de bouwheer een RVS of betonnen omkasting met deur en luchtgaten over de geurfilter aanbrengen.
De grotere type geurfilters zijn gemaakt van roestvrij staal 316 (SS).
Onze speciale paarse Oxikorrels zullen ondermeer de H2S concentratie beneden de 0,1 ppm brengen. De chemiesorptiereaktie geeft een verkleuring van paars naar bruin naar zwart en wit zodat het vervangingsmoment gemakkelijk kan bepaald worden. Ze v
erwijderen eveneens zwaveldioxide, mercaptanen, amines, aldehydes enz. en zijn dus uitstekend geschikt voor het behandelen van gassen in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het is natuurlijk belangrijk dat er voldoende contacttijd is en dat er voldoende product aanwezig is om het gewenste resultaat en een aanvaardbare standtijd te behalen.
 
Verschillende modellen zijn verkrijgbaar, ondermeer
TPFDSK07PVC-DN100
Max. aanbevolen debiet 200 m³/uur lucht
D = 250 mm - H = 495 mm
 
TPFDS292SS-DN200-OK
TPFDS350SS-DN300-OK

Volledig rvs geurfilter met Oxikorrels,
13 l (DN200) en 19 l (DN300) in filterzak

 
   
TPFDSAS622SSI (inbouw)
TPFDSAS622SSO (opbouw)
Volledig rvs geurfilter voor inbouw in pompputten of opbouw
Max. aanbevolen debiet 1300 m³/uur lucht
Vierkant 600 mm - H = 600 mm
 
Inbouwmodel geurfilter voor pompputten : ref. TPFDSAS622SI
 
 
Opbouwmodel geurfilter met ventilatoraansluiting : ref. TPFDSAS622SSV

Volledig rvs filter voor aansluiting op luchtextractieleiding
Max. aanbevolen debiet 1300 m³/uur lucht
Vierkant 600 mm - H = 1000 mm

 
 
De geurfilters worden voorzien van één of meerdere filterzak(ken) of één of méérdere cassette(s) met Oxikorrels of aktief koolstofpellets of een speciale mengeling.
Andere debieten en speciale uitvoeringen op aanvraag.
 
Installatievoorbeelden
 
GEUREMISSIEVRIJ IS WAT WIJ NASTREVEN.
IEDEREEN HEEFT RECHT OP SCHONE LUCHT !
 

Filtermat filters

23-feb-17
Telephone +32-3-711.03.57 or +32-3-710.65.50
Fax +32-3-711.03.58 or +32-3-710.65.58
Address Winninglaan 17, B-9140 Temse (Belgium)
Email info@filtermat.be
Website www.filtermat.be